10
IMG_0013

LABORATORUL DE ANALIZE DE MEDIU, ACREDITAT RENAR SE OCUPA CU MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU

Indiferent de factorul de mediu analizat: AER, APA, SOL, DESEURI, MIROS echipa noastră va asigura cel mai înalt nivel de servicii și acuratețea datelor.

Metodele de prelevare si analiza difera de la caz la caz si se adapteaza in functie de nevoile clientului  si cerintele legale. In functie de gradul de contaminare se obtine o reteta ce va decontamina in proportie de 100% conform legi.

 • Probe APA (apa uzata, apa subterana, apa de suprafață)
 • Probe SOL
 • PROBE AER (IMISII, IMISII DIFUZE SI FUGITIVE)
 • ANALIZE EFLUENTI GAZOSI
 • DETERMINARI DE ZGOMOT AMBIENTAL SI PROFESIONAL
 • PROCEDURA QAL 2 PENTRU INSTALATII MARI DE ARDERE
 • DETERMINARE NOXE PROFESIONALE
 • DETERMINARI DESEURI
 • TESTE DE LEVIGABILITATE SI INCERCARI SPECIFICE CONFORM ORDINULUI 95/2005
 • DETERMINARI MIROS
 • PRELEVARE PROBE APA UZATA
 • PRELEVARE DESEURI/NAMOLURI
INTOCMIRE STUDII

ANALIZA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI ÎN RELAȚIE CU MEDIUL

INTOCMIRE STUDII DE IMPACT ASUPRA SANATATII POLULATIEI

Abordarea integrată a facorilor de mediu şi aprofundarea procedeelor de cercetare sub aspectul investigării factorilor de mediu de la faza de proiect strategic la faza de scoatere din fucțiune, închidere a unor obiective sociale, respectiv industriale;

Poluarea atmosferică dăunează sănătății umane și mediului. O proporție semnificativă a populației Europei locuiește în zone, în special orașe, unde apar depășiri ale standardelor de calitate a aerului: poluarea cu ozon, dioxid de azot și pulberi în suspensie (PM) induce riscuri grave pentru sănătate.

Call Now

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner