Studii si documentatie de mediu
Prelevare probe pentru laborator

Realizam cu succes studii si documentatii de mediu

Companiile in funcție de activitatea pe care o desfășoară au nevoie de anumite studii si documentații de mediu.

​Realizăm următoarele tipuri de studii si documentații de mediu.

  • Raport privind impactul asupra mediului (RIM)
  • Raport de amplasament / raport privind situația de referință (RA/RSR)
  • Raport de mediu (RM)
  • Bilanț de mediu (BM)
  • Studiu de evaluare adecvată (EA)
  • Intocmirea studiilor hidrogeologice
  • Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului / autorizatiei de gospodarire a apelor
  • Evaluarea impactului de mediului asupra corpurilor de apa
  • Studii miros
  • Elaborarea solutii tehnice pentru decontaminarea siturilor contaminate
Studii impact sanatate

Studiile de impact asupra sanatii populatiei sunt efectuate conform Ordinului nr. 1524 /2019 si urmaresc evaluarea impactului diverselor activitati asupra sanatatii populatiei, aflate in zona de protectie sanitara.

Zona de protectie sanitara este reglementata de Ordinul nr. 119/2014.

In functie de amplasarea locuintelor fata de activitatea desfasurata se intomeste planul de prelevare.

Se preleveaza probe cu aparatura specifica in functie de tipul de poluare presupusa.

Evaluarea rezultatelor in conformitate legislatia in vigoare pentru a stabili influenta activitatii investigate asupra sanatatii populatiei.

Call Now

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner